Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε τις αλληλεπιδράσεις σας και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστό. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική μας για τα cookies


Βιωσιμότητα

-

Πλαστικό

Yλικό κλειδί για την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας.

Το πλαστικό, υλικό ελαφρύ, οικονομικό κι ανθεκτικό, που μορφοποιείται εύκολα, είναι μια πολύτιμη κατάκτηση για τον άνθρωπο και μια ευκαιρία για το μέλλον. Αν ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας του πλαστικού, ο 21ος είναι ο αιώνας της ανακύκλωσης και της αναγέννησης πρώτων υλών, με το πλαστικό να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, αφού έχει τη δυνατότητα μεγάλης διάρκειας ζωής και ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης μετά τη χρήση του – αρκεί, με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον του πλανήτη, να αναπτύξουμε όλοι περιβαλλοντική συνείδηση και κουλτούρα αποφυγής της ρύπανσης.

 
-

Πλαστικά και Υγεία

Τα πλαστικά είναι ένα υλικό που έχει συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της καθημερινότητας δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη, προσφέροντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι άλλων υλικών: διατήρηση των τροφίμων φρέσκων και χωρίς αλλοιώσεις για μεγάλύτερο χρονικό διάστημα, με προτεραιότητα την προστασία του ανθρώπου και της υγείας του - όπως απέδειξε και η πρόσφατη υγειονομική κρίση, όπου τα πλαστικά αναδείχθηκαν ως η πιο αξιόπιστη και προσιτή λύση για την ατομική προστασία.

 
-

Πλαστικά και Κυκλική Οικονομία

Με την εξάντληση των φυσικών πόρων, το γραμμικό μοντέλο παραγωγής, στο οποίο βασίζεται η οικονομία σήμερα, δεν είναι πλέον βιώσιμο. Η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας, που ενσαρκώνει το όνειρο μιας ιδανικής οικονομίας, με υπόδειγμα την φύση στην οποία τίποτα δεν χάνεται, είναι επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας και μπορεί να αποτελέσει επιταχυντή της βιώσιμης ανάπτυξης, με παράλληλα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Όπως έχει παραδεχτεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ρόλος της βιομηχανίας των πλαστικών στην υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας, όπου η χρήση πόρων και η παραγωγή απορριμμάτων ελαχιστοποιούνται, μέσω μακροχρόνιου σχεδιασμού νέων, καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων συντήρησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, είναι σημαντικός και κοινός στόχος για όλες τις βιομηχανίες, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

 
-

Πλαστικά και Περιβάλλον

Λιγότερο ενεργοβόρα κατά την παραγωγή τους, με πλεονέκτημα από πλευράς βάρους και λιγότερο ρυπογόνα σε σχέση με άλλα υλικά - όπως χαρτί και μέταλλο - και σε μια εποχή όπου οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης είναι πια αισθητές, η παραγωγή και χρήση πλαστικών, πλήρως ανακυκλώσιμων συσκευασιών, που αποτελούνται από ένα μόνο υλικό, ώστε να μπορούν να ανακυκλωθούν στο σύνολό τους, στην καθημερινότητα, έχει σειρά από οφέλη για το περιβάλλον. Ανάμεσα σε αυτά είναι η μείωση, σε σύγκριση με άλλα υλικά, των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, άρα χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα και η μείωση των αποβλήτων και της χρήσης ορυκτών πόρων, άρα η εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας.

 
-

Πλαστικά σήμερα

Σειρά δράσεων της βιομηχανίας πλαστικών σήμερα, που αποσκοπούν σε ένα καλύτερο μέλλον, είναι η χρήση ανακυκλωμένης πρώτης ύλης, η μείωση της χρήσης συσκευασίας, η αξιοποίηση των υπολειμμάτων παραγωγής σε βέλτιστο βαθμό και η μείωση της απόρριψης αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής. Στόχος ωστόσο ολόκληρης της κοινωνίας, με τη συμμετοχή της βιομηχανίας, του κράτους και των πολιτών, πρέπει να είναι η προώθηση και υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας: πλαστικά με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή πολλαπλές χρήσεις, συλλογή, ανακύκλωση και αξιοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αντλήσουμε όλα τα πλεονεκτήματα των ιδιαίτερου αυτού υλικού, χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον.