Διευθυνση:

 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
57022, Θεσσαλονίκη

 2310.570.264

 2310.570.249

 info@hellenicplast.gr
 sales@hellenicplast.gr
 quality@hellenicplast.gr

Loading...