30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Greek - media file

2Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Η Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Αποβλήτων,

Καθιερώθηκε πρόσφατα από τα Ηνωμένα Έθνη, στοχεύει στη μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων στον πλανήτη, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών στην κατανάλωση και παραγωγή, καθώς και στην υιοθέτηση κοινωνικών προσεγγίσεων προς την κυκλική οικονομία, περιλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών.