Θέση: Χειριστής μηχανών (τεχνικός βάρδιας)
Κωδικός: PR-05

Απαραίτητα προσόντα

Απόφοιτος Α.Τ.Ε.Ι. τεχνολογικής κατεύθυνσης, τμήμα Μηχανολογίας-Αυτοματισμού-Ηλεκτρολογίας
Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις
Γνώση αγγλικών
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τομέα, επιθυμητή
Υπευθυνότητα, δημιουργικότητα και δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Ευθύνες - αρμοδιότητες

Χειρισμός μηχανών παραγωγής injection (τοποθετηση καλουπιού, ρύθμιση μηχανής, παρακολούθηση παραγωγής προϊόντος).
Παρακολούθηση μηχανών και συστημάτων αυτοματισμού για τη σωστή λειτουργία τους.
Ενημέρωση και αναφορά στην αλλαγή βάρδιας στον χειριστή της επόμενης βάρδιας.
Εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας.

Παροχές εταιρίας

Εκπαίδευση εργαζόμενων.
Άριστες συνθήκες εργασίας.
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.